Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Vore maadelige Digtere (og af disse ha- ves dog overalt Forraad) skulle snart afhielpe vor Mangel paa originale Sørgespil, naar Publikum ikkuns vil være føielig nok, for at lade sig saadanne gefalde, som nærværende. Saa haard en Fødsel, som Isebella, (see Fortegn. 2den Aarg. No. 442.) har dette