Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Opsat af ham selv efter hans Hiemkomst til Bourdeaux, og nu efter den franske Original oversat paa Dansk. Kiøbenhavn 1772. trykt og tilkiøbs hos M. Hallager for 6 Skilling, 1 1/2 Ark 8.