Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Exempel paa Guds Forsyn mod Menneskene, eller den franske Søe-Lieutenant Peter Viauds Reisebeskrivelse over hans Søefart til nogle smaae Øer i Nordamerika, hvor han tilligemed sit Selskab, som tilsidst bestod kuns af et eneste Fruentimmer, geraadede hvert Øieblik i Fare at blive opædt af Biørne og Tigre, samt tilsidst da Hungeren tog saa stærk Overhaand, blev nødt til at slagte og spise en med sig havende Negerdreng, og endelig hvorledes han ved et engelsk Skibs Ankomst blev reddet, da Faren var størst.