Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Forfatteren har inddelt Lidelsens Historie efter Dagene i Ugen, og afpasset et Stykke til enhver Dag. — Forresten maatte en Lærer være selv meget eenfoldig, for at kunde have stor Nytte af denne Anviisning, som synes ikke at have kostet megen Overlæg. Vi ville fremstille Læserne et af Spørgsmaalene til Prøve: Spørgsm. "Hvorfor berøvede de JEsum alle hans Klæder? Svar. Til et Beviis, at han bødede for Menneskenes Overdaadighed og Pragt i deres Klæde- dragt, og deels for at tilveiebringe igien den medskabte Uskyldighed."