Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

hvorledes JEsu Lidelses Historie i Pas- sionstiden, paa en catechetisk Maade ugentlig med Børn opbyggelig kan afhandles. Kiøbenhavn 1773. trykt og tilkiøbs hos Godiches Efterleverske for 2 Skilling,