Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

187 I disse tre Ark har Forf. givet os et udtog ikke allene af det gamle, men ogsaa nye Testamentes Historie, forfattet i Spørsmaal over de betydeligste Ting, og Giensvar, som for den største Deel slutter med en eller anden Reflexion. — Efter Bibel-Historien følger et Anhang, hvori forekommer Regler at stave efter. — Nogle Ords Bemerkelser f. E. Kyrie Eleison, Zebaoth o. s. v., og adskilligt andet, som f. E. Rommertallene, Hovedstæderne i Europa, nogle moralske Erindringer til Børn. — Kunne vi end ikke for Resten sige noget besynderligt til dette lille Verks Fordeel, saa troe vi dog at kunde holde det for en Virkning af en roesværdig Iver for Ungdommens Vel, — et Sindelav, som vi ønske alle, der ere i Hr. H**s Vilkaar.