Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Kort Udtog af de bibelske Historier, til Ungdommens Brug i Skolerne. Uddraget af Joachim Friderich Horster. Kiøbenhavn 1773. Trykt paa Forfatterens Bekostning, og faaes hos ham tilkiøbs paa det Kongl. Waisenhaus for 6 Skilling, 3 Ark 8.