Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

Denne Philareti Reisebeskrivelse er en ikke umoersom allegorisk Fortælning, hvori skildres den Dydiges Vandel igiennem Verden, med sine Hindringer og Vanskeligheder paa den ene Side, og med sine Behageligheder, rene Glæder og endelige Lyksaligheder paa den anden Side. Sal. Hofcantzler Dahlin er fordelagtig nok bekiendt endog iblant vore Landsmænd, saa vi ikke behøve her udførligere at karakterisere hans Pen, især moralske Stykker af dette Slags.