Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

fattet af den Kongel. svenske Hofcantzler Dahlin, og nu paa Dansk oversat. Kiøbenhavn 1773. Trykt hos Svare, og sælges i Mummes Boglade for 1 Mark, 4 Ark 8.