Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

88 Han kunde, men tillige at laste, at han har ey først søgt Raad og Hielp fra bedre Kilder og rigtigere Bøger, end de, han stændig henviser til. Paa disse smaae Anmærkninger følge Christi ReyseRegister, og den evangeliske Harmonies tolv Afdeelinger. Af den, som vover at tage sig paa, at fuldfærdige en Harmonie, kunde man fordre, at han først maatte være Sprogkyndig, for at give en god Oversættelse, renset fra den Mængde og, see, og hebraiskagtige Udtryk. I Historien, den gamle og nye Geographie, i Oldkyndigheden burde han have meer end en middelmaadig Indsigt. Øvelse og Færdighed burde han have forskaffet sig ved Latinske og Grædske Historieskriveres Læsning, til at jævne historiske Stridigheder, hæve Vanskeligheder og forlige den ene Historieskriver med den anden. Han burde i sin Person foreene en Büschings Sprogkyndighed og grundige Indsigt i Jordbeskrivningen, for at skaffe os en Harmonie, som Büschings, der ret er et Mesterstykke, og vi ønskede inderlig at Büsching vilde tænke paa at udgive de øvrige Deele. Derved vilde han giøre sig den hele lærde Verden ligesaa meget forbunden, som ved sine andre Skrifter.