Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

87 mærkning anpriser sig, om ikke ved andet, saa dog ved sin Nyehed. Forf. kan saavidt vi vide, til tilegne sig Æren for den, som hans egen. Ved Matth. 13, 53. sætter han en Anvendelse, som seer ud, ligesom den kunde have havt een af allegoriserende Kirkefædre til Fader: Guds Kir-