Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

Hiul: skal betyde deres Lærdom kan harmonere med hverandre, og være som et Evangelium, og det 18 v. Deres Felle vare fulde af Øyne trindt omkring paa de fire Hiul,