Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

83 telbladet, fører han os hen i nye forældede Egne, giver os en nye Prøve paa hans Gaver i at for- klare prophetiske Syne. Ezechiel 1.v. 5, 10, 15 18. anføres med korte Forklaringer for at sæt- te den grædske Titel: μονοτεσσαρον τῶν ευαγγέ- λιοτων. i fuldt Lys og Klarhed. Ved de 4 Dyr forstaaer han de 4 Evangelister: ved det Hiul v. 15, der var vendt imod fire Hiørner, skal fortages Evangelisternes Lærdom, der løb saa hastig som et Hiul, og er kommen til alle Verdens Parter, v. 16. De fire vare efter en Lignelse skal udtrykke Evangelisternes med hverandre overeenstemmende Harmonie, og de Ord: