Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

En skrækkelig lang Titel, snart sort, snart høyrød, snart græsk, snart dank, snart latinsk. En forunderlig Skygge-Blanding efter det forrige Aarhundredes forstemte Smag. Naar han længe nok har prøvet vor Taalmodighed med Tit