Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

Μονοτεσσαρον τῶν ευαγγέλιοτων. Det er, Jesu Christi fire, i et sammendragne, Evangelisters fuldstændige Evan geliske Harmonie, hvorved tydelig vises enhver Evangelisk Historie i sin Orden, saa og et hvert Ord hos hvilken Evangelist det staaer: Alt i 12 Afdeelinger og 260 Stykker og mindre Deele, med til strækkelige Paralleler og Summarier forsynet: og ved Siden udførlig Beretning,