Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

Tredie Aargang, 6. Stykke.