Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

tilkiøbs hos A. F. Stein for 6 skilling. 3 1/2 Ark 8vo.