Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 6

" Ak gid jeg flød i Taare! — Selv græde kan jeg ey — En from godhiertig Daare — Som har — ak! — den Fortred, at Landet lider vel —@At Staten uden ham giør alt, og efter Snorer —