Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

hvorvidt visse Landstrækningers forskiellige Dyrknings Maade burde afgive nogen Regel i Henseende til Hoveriet. Sagen er vist problematisk, og fortiener nøyagtig Overlæg.