Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

55 aler, offentlige Skrifter, i Prædikener, Underviisninger i Skoeler og paa Academiet; (dette Ind- fald er saa latterligt, at vi neppe kunde troe det) og endelig at man nu er i Begreeb med at for- andre den seenest udgangne Hoverie-Forordning. Hvorvidt alt dette er rigtig eller ikke maae vi overlade til dem at paakiende, som Nøyere veed Tingenes rette Sammenhæng.