Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

denne forvovne Mand, og hvor stor og billig derimod det Haab er, som den evig uforglemmelige Catastrophe lod opgaae for den næsten modløse Nation.