Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

Forsøg til et nyt Ugeblad uden Titel: saa skal man ey laste Titelen; i disse kritiske Tider maa man forekomme alt. No. 1 Kiøbenhavn 1772. Trykt hos Hallager og selges hos Bog-handler Buch paa Nørregade for 2 skilling. 1/2 Ark 8vo.