Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

giorde ligeledes megen Opsigt, men vilde endnu