Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

Da Hr. Stats-Raad Langebek først, som ubenævnt, lod disse Piecer, han her leverer i en Samling, hver for sig udflyve, bleve de op-