Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

1772, trykt, og tilkiøbs hos Stein for 2 Mk.