Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

360 I det første Brev besvares først 16 Indvendinger, som giøres imod Agerdyrkningens Muelighed og Nytte i Island, dernæst gives nogle Underretninger om dens Iværksættelse, samlede af adskillige oeconomiske Skribentere. Det andet Brev er af 14 May 1772. til B. Johnsen. Her bestyrkes de forrige Beviis ved virkelige Erfaringer og nogle historiske Anmærkninger.