Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

359 lus. — Første Hefte. — Kiøbenhavn 1772. Trykt hos Brødrene Berling. Stor 3 Ark. Selges sammesteds, samt hos Pelt og Mumme paa Børsen for 12 Sk.