Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Svar paa Tiltale og Beviis, at Proprietærernes Raadvildhed ei har contribueret til det Tab, som flyder af Hoveriets Bestemmelse. Kiøbenhavn, trykt hos Hof-Bogtrykker Møller 1772. Stor 5 Ark 8. Tilkiøbs i No. 8. paa Børsen for 1 Mk.