Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

uden hvilke man ikke kan faae noget ret Begreb om hans Mening i dette Skrift.