Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Forfatteren er nidkier for Fiskeriernes Opkomst i Island. Hans Stiil er slet og ofte utydelig. Han henviiser overalt til sine før udgivne Oeconomiske Tanker over Island,