Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Islændernes Haab til Kongen om allernaadigst Forandring af deres haarde Skiebne,