Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Et lidet juridisk Skrift, hvis Indhold svarer til Titelen. Denne Vedtægt er besynderlig deri, at af Mandkiøn den yngste, men af Qvindekiøn den ældste har Fortrin.