Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Dette Forslag gaaer fornemmelig ud paa, at sætte Huusmænd ved enhver Gaard, hvilke skulde have nogen Jord at bruge, og denne bli- ver dem her paa Papiret meget ordentlig til- og afdeelt, ja endog dens Dyrkningsmaade foreskrevet. Til Slutning findes et Tillæg, som inde- holder et Resultat af Forfatterens Betænkninger over 2 andre af samme Collegio udsatte Spørsmaale, hvilke han ikke har faaet Tiid til at tidføre.