Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Forslag til det Høilovlige General-Land- væsenets Collegium, angaaende Folke- formerelsen i Dannemark. Kiøbenhavn 1771. trykt og findes tilkiøbs hos Aug. Frid. Stein, boende i Skidenstrædet No. 171. for 6 Sk. Stor 2 Ark 8.