Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Nær havde Titelbladet standset os fra at gaae videre; thi Titel-Fordomme have med Grund faaet meget at sige hos os: dog vi fandt i disse en god jevn Satire over vore Bremenfeldter. En Deel uvedkommende, dog intet af det ækle og ne- drige, bleve vi tillige vaer.