Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

tiske Briller, tienlige til det grandseende Publici Næse, trykt hos Joh. Rud. Thiele, i Ark. 8. og selges sammested for 4 Sk.