Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

368 Hvorfor just Nordmænd skal være de samtalende Personer her, see vi i Piecen ingen Aarsag til; men vi forsikre, at vi slet ikke kunne misunde dem Æren. — Samtalens Formaal skal være at opdage Aarsagerne til den Foragt og ringe Agtelse, alt for mange øvrigheds Personer ere udi. Disse er A. begierlig efter at vide, og B. uden at lede længe, finder dem som for Fødderne, og katekiserer saa langsommelig dero- ver for A., at vi ofte under denne Snak kommer til at gispe og trække paa Øinelaagene.