Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Hr. A. udgiver disse Breve som oversatte af en fransk Original, fundne i en Bogsamling efter en høy og veltænkende Herre. End-