Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Men denne Burske-Lystighed udraser og gandske i dette eene, de paafølgende Vers indtil Enden ere ligesaa alvorlige, som vi ventede dem af Skoleholderen.