Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Henseende til Handelen. — Sorøe, 1772. Trykt hos Jonas Lindgreens Enke. Stor 3 Ark 8. Selges hos Møller og Jonge for 8 Sk.