Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Oversættelsen er god, undtagen et Par Ord og Talemaader