Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

363 lige vel grundede, og om de end ikke viise den ugemeene politiske Styrke, som udmærker Forslagets Forfatter. Denne Forskiel er kiendeligst, hvor Hr. St. er uenig Med Hr. Cancellie-Raaden, saasom om Personernes Valg og Antal o.v. Hr. St. synes ellers ikke at have læst den fortreffelige Philocosmi Betænkninger, som allerede saa grundig har afhandlet mange af disse Materier. Og dette er dog et Skrift, som ikke burde være ubekiendt for nogen, der vil foreslaae, eller skrive om Forbedringer i vor Stats-Husholdning.