Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Intet er vissere, end det. Hr. St. siger: at Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag er stort, nyttigt og vigtigt, efterdi det angaaer at redde Staten fra Undergang. Der er derfor uden Tvivl vel giort, at Patrioter efter deres adskillige Indsigt fremsætte deres Tanker om Besvarelsen af et eller andet af de betydelige Spørsmaale, Hr. M. vil have Commissionen forelagt. I denne Henseende fortiener Hr. St. Tak for sine velmeente Erindringer) om de end ikke alle ere