Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag til en Reformations Commission, til Anlæg af en Plan for Oeconomie-Commerce- og FinantsVæsenet i Dannemark, ved Gustavus Strømboe, Proprietær til Kiorboe-Gaard og Næssøen i Aggershuus Stift. Kiøbenhavn 1772. Trykt Hos Morten Hallager, og selges hos Gyldendal i Trompetergangen No. 112. for 10 Sk. Stor 3 Ark, og 1 Blad 8.