Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

foranlediget denne Satire, som, Titelen undtagen, (men hvor fristende er ikke ogsaa den!) fortiener liden Opmærksomhed.