Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

om Maaden at fortiene Penge paa, har