Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Gandske nyt er vel dette Project ikke, da vi alt i lang Tiid har seet mange Skibentere at giøre det til deres; det bestaaer overhovedet deri, at man, ligesom Forfatteren, lover noget besynderligt paa Titelbladet, og siden giver Snak for Penge — Ja det synes virkelig, at den Tanke