Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Et gandske Nyt og i disse Tider meget nyttigt Project, eller en fuldstændig Afhandling, om Maaden at fortiene Penge paa; tilegnet de samtlige Høy- og Vellærde, disse Tiders Skribentere. Trykt hos M. Hallager 1772. 1 og et halv Ark 8vo. for 6 Skill. hos Bogh. Buch.