Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

dere af Overtroe, kunde maaskee hans Hensigt regnes ham til en lille Fortjeneste; — men naar Han paa den anden Side fornærmer Smag og Ærbarhed endog hos de lidet kræsne, bør han tabe al vor Kredit.