Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Ynkelige Forlegenhed! — Endelig maae vore Smørere tage deres Tilflugt til Bloksbierg selv — men hvem ønskede dem ikke længe siden der? Har Forfatteren skrevet dette, som en Ha-